Kontrol Panelleri

Yangın Algılama Sistemleri ve Kontrol Panelleri 3’e ayrılmaktadır.

Konvansiyonel Sistemler
Analog Adresli Sistemler
İnteraktif Adresli Sistemler