Atmosferik köpük tankları, bladder tanklardan farklı olarak köpüğü bir diyafram içerisinde tutmayıp adından da anlaşıldığı gibi yalnızca atmosfer basıncı altında depolamaya yarayan ekipmanlardır. Bu tür tanklardan köpüğü tesisata karıştırmak için ya köpük pompaları ya da ventüri tipi melanjörlü oranlayıcılar kullanılmalıdır.

Avantajları; İstenilen ölçü ve şekillere göre imal edilebilir. Bladder tanklara göre fiyatları oldukça uygun olmaktadır.